top of page

3D-images voor DS-plastics


residentie.jpg

industrie.jpg

Voor DS-plastics , een fabrikant van kunststoffen producten voor waterbehandeling, ontwierpen wij illustraties voor denieuwe website. De modellen werden opgebouwd in Solidworks en gerenderd in Photoview 360°. Nadien werden de renderings bewerkt in Photoshop.

(http://www.dsplastics.be/index.html)

#3Dimage #ilustratie #technischedocumentatie #website #Solidworks

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page